Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » 벽돌깨기 캐주얼
벽돌깨기 캐주얼 biểu tượng

벽돌깨기 캐주얼

2.7 for Android

ZeroToOne Games

Mô tả của 벽돌깨기 캐주얼

"벽돌 깨기 캐주얼"에 오신걸 환영합니다! 지금 플레이하여 두뇌를 이완하고 전략을 즐기십시오!

벽돌깨기 캐주얼은 클래식하고 흥미로운 벽돌깨기 게임입니다.
당신의 두뇌를 이완하고 재미있는 게임을 플레이를 하십시오.
벽돌깨기 캐주얼은 재미 있고 도전적입니다.

화면을 터치하고 공을 쏘세요.
높은 점수를 받으려면 가능한 많은 벽돌을 깰 수 있어야 합니다.
걱정하지 마세요. 당신이 높은 점수를 얻을 수 있도록 도움이 되는 아이템을 제공합니다.
한번에 많은 벽돌을 부수는 최고의 각도를 찾아보세요.

우리는 당신이 벽돌깨기 캐주얼을 좋아하게 될것이라 믿습니다!!

👍 특징
1. 무료 게임
2. 간단한 볼 컨트롤
3. 수많은 스테이지
4. 다양한 플레이 모드
5. 흥미로운 물리학 경험
6. 다국어 지원

언제 어디서나 스마트한 즐거움, ZeroToOne이 만들어 갑니다.😄

👉주의사항
1. 해당 상품에는 부분 유료 아이템 및
게임머니 결제기능이 포함되어 있습니다.
부분 유료 아이템 및 게임 머니를 결제할 시
실제 과금이 발생하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2. 게임에서 구매한 디지털 상품은
전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률'에
따라 청약철회가 가능하거나 제한될 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
010-8619-5135

벽돌깨기 캐주얼 2.7 Cập nhật

2021-03-15
-Fixed a bug not progressing at level 296

벽돌깨기 캐주얼 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Trò chơi điện tử TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Am Nwe Khun

Phiên bản mới nhất: 2.7Yêu cầu cập nhật 벽돌깨기 캐주얼

Available on: Tải 벽돌깨기 캐주얼 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 벽돌깨기 캐주얼
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...