Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Boom » 1.3.1
Boom biểu tượng

Boom

V1.3.1

Có gì mới

Performance improvements and bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Boom 1.3.1 (374)

Cập nhật vào: 2019-07-31

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 77f94c77948e28b27420ca2c36d3f575265d54c2 Boom 1.3.1(374) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f932bdda6c218ecc46f22ee18d9e5a7d2780f735

Dung lượng tệp: 20.9 MB

Tải về

2019-07-31
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Boom 1.3.1 (372)

Cập nhật vào: 2019-07-30

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 77f94c77948e28b27420ca2c36d3f575265d54c2 Boom 1.3.1(372) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1a0df9fa8380e0dab2ef7e7dc35e581b112488ea

Dung lượng tệp: 20.9 MB

Tải về

2019-07-30
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...