Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » BMI Calculator
BMI Calculator biểu tượng

BMI Calculator

1.06 for Android

Financept

Mô tả của BMI Calculator

BMI Calculator & Weight Loss Tracker to calculate bmi (Body Mass Index) and track your weight loss if you want to lose weight or are on diet. BMI chart to show saved BMI data and track weight loss.

* English BMI and Metric BMI are supported.
* The BMI Calculator can calculate your BMI base on pounds and feet/inches and Kilograms (kg) and centimeter (CM)
• BMI - Body Mass Index is the body weight divided by the square of the height. It is just an rough guide. The Body Mass Index does not take into account a persons build or the composition of the body weight.
• BMI table to show the normal BMI as well as underweight and overweight BMI values.
• Ability to save BMI history and show BMI chart.
• If you are on diet, track your weight loss easily by saving your BMI and weight data.

______________________________
How to use the BMI Calculator
1. You only need to enter your weight in pounds and height in feet and inches, and click the calculate button. (The weight in KG and height in CM will be generated automatically which you can ignore)

2. You have the option to measure your BMI by KG/CM. In that case, just enter your weight in KG and height in CM, and click the calculate button. (The weight in pounds, and height in ft/in will be generated automatically and that you can ignore)

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sức khỏe và Thể hình ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.06Yêu cầu cập nhật BMI Calculator

Lấy nó trên: Tải BMI Calculator trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với BMI Calculator
Xem thêm từ Financept
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...