Giới thiệu về Blast Valley

Tiếng Việt

Chụp và bay đi!

Tap the screen to shoot and fly as much as you can by upgrading to make your weapon stronger and discover new areas! The most fun physics game!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.9

Last updated on Nov 15, 2018

Fix bugs
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Blast Valley 1.9

cập nhật trên

Nov 14, 2018

Được tải lên bởi

Igor Krauser

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...