BioChem Euchre Deck biểu tượng

1.0.3.1 by Centre for Mobile Education and Research


Dec 11, 2015

Giới thiệu về BioChem Euchre Deck

Tiếng Việt

Các Biochem Euchre sàn được thiết kế như một công cụ dành cho sinh viên

The amino acids and nucleic acids are units of two fundamental molecules of life: proteins and DNA. University and college Introductory Biochemistry courses typically concentrate on understanding the structures and chemical properties of the amino acids and nucleic acids as an integral part of understanding how proteins and DNA function within living cells. The Biochem Euchre Deck was designed as a tool for students to learn the structures and properties of the amino acids of proteins and nucleic acids of DNA. The cards contain nomenclature and structural information, along with some amino acid-specific information. Alpha and beta secondary structure propensity scores are also given and may be used in upper-year courses dealing with protein structure. Quizzes are provided to help the students associate the full names, 3-letter codes, and single-letter codes for the amino acids. Students also learn to associate amino acids with classes based on their chemical properties.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.3.1

Last updated on Dec 11, 2015

Initial release.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật BioChem Euchre Deck 1.0.3.1

Được tải lên bởi

Theera Reserve

Yêu cầu Android

Android 1.1+

Available on

Tải BioChem Euchre Deck trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

BioChem Euchre Deck Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.