Bible Screen biểu tượng

1.2.0 by TOP5 Wallpaper HD


May 16, 2019

Giới thiệu về Bible Screen

Tiếng Việt

Chỉ cần một câu mỗi khi mở khóa điện thoại của bạn!

Bible Screen : Bible Verse Auto Changer Screen application will give you amazing experience.

For reading whole bible, you don't need huge plan and don't need to open app.

Just turn on your phone! You could read one verse. 

You will read automatically ! (May the Bible be with you.)

This is the day the LORD has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalms 118:24

📖 Looking for Christian Lockscreens or wallpapers?

Our app is just want you have been looking for to give your phone or tablet a personalized look.

Show your love for the Lord with our cute cross lockscreens, Bible quote backgrounds and more!

If you are christian, you can read bible everytime. 

💖 Bible Screen : Bible Verse Auto Changer Screen Feature

1.Simple! If you turn on smart phone, one verse appear on screen.

2.You could read one by one verse to feel free.

3.Do you often open your phone? The more you open, the more you read.

4.One way to set bible screen. Click the pink plus button and “set Biblescreen”. It can be random or specific bible verse.

5.You can share bible verses with christians.

🙏 BIBLE SCREEN CATEGORY

- Bible verses wallpapers hd

- Bible Verses Everyday

- New International Version NIV

- American Standard Version ASV

- New Living Translation NLT

- King James Version KJV

- New King James Version NKJV

- English Standard Version ESV

- Bible Verses Daily

- Bible Verses Auto changer screen

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2.0

Last updated on May 16, 2019

- Bible Verses Auto Changer is released!
- Just one verse everytime unlock your phone!
- Set as Bible Wallpaper

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Bible Screen 1.2.0

Được tải lên bởi

Sarath Sarath

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Bible Screen Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.