Trang chủ » Ứng dụng » Thể thao » Betsperts » 1.4.1
Betsperts biểu tượng

Betsperts

V1.4.1

Có gì mới

Users can create and add content to the BETSPERTS platform.

Create your own page, build a following, and share content with the community.

Easily add videos, blogs, or podcasts to your page.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Betsperts 1.4.1 (45)

Cập nhật vào: 2021-03-19

Uploaded by: ابو نيبال المعماري

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 4c28c205c059db4bc9d32183449128c2e24fcafe Betsperts 1.4.1(45) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.betsperts.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 2c5faf7062b3069a9718e01262476d6b3ed14dc9

Dung lượng tệp: 59.6 MB

Tải về

2021-03-19
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Betsperts 1.4.1 (45)

Cập nhật vào: 2021-03-19

Uploaded by: ابو نيبال المعماري

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 4c28c205c059db4bc9d32183449128c2e24fcafe Betsperts 1.4.1(45) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.betsperts.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 286c157ed1cf6ff1c5eb6e3fcbdb775cedc63bc1

Dung lượng tệp: 54.9 MB

Tải về

2021-03-19
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Betsperts 1.4.1 (45)

Cập nhật vào: 2021-03-19

Uploaded by: Phyoe Thant Kyaw

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 4c28c205c059db4bc9d32183449128c2e24fcafe Betsperts 1.4.1(45) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Base APK: com.betsperts.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.x86, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 7690d57ca8d2ed28804e804b2573dbd9aceffb06

Dung lượng tệp: 44.5 MB

Tải về

2021-03-19
x86
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...