Giới thiệu về Beauty Camera

Tiếng Việt

Selfie Camera is a free beauty camera app that contains beauty, filters.

Selfie Camera is a free beauty camera app! It contains beauty, filters, rich and interesting stickers, the most perfect self-portrait!

The main features of the camera:
1. Filter: Self-timer filter made by professional designers, you can preview the effect before you shoot.
2, beauty: a key beauty, no need to manually remove acne, dark circles and other small pimple, you can customize the level of beauty.
3, texture: a variety of interesting stickers to make your selfie more interesting.
4, photo frame: choose a cute photo frame for your selfie, so that your photos have a more sense of design.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0.5

Last updated on Oct 19, 2018

Fix bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Beauty Camera 1.0.0.5

Được tải lên bởi

Jesus Antonio Luna Nolasco

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Beauty Camera Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.