Beat Groove biểu tượng

1.4 by AMANOTES PTE LTD


Aug 18, 2020

Giới thiệu về Beat Groove

Trò chơi âm nhạc cổ điển và vui nhộn thư giãn và nhẹ nhàng

Love music? Now you can fantastically enjoy it with our new hot game: Beat Groove. Listen to the magic beat, catch the rhythm in your hands, and use your musical reflexes to guide the ball from direction to another direction. Let’s install to see how far can you go. It is not as easy as you thought.

Can you beat your friend's scores with our combos?

Game features:

1. Beautiful theme with top hit songs

2. Multiple levels of increasing difficulty to show your skills

3. Super easy gameplay. Just hold and drag.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Beat Groove 1.4

Yêu cầu Android

4.1 and up

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4

Last updated on Aug 18, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Beat Groove Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.