Beat Bridge biểu tượng

1.1.1 by AMANOTES PTE LTD


Aug 23, 2020

Giới thiệu về Beat Bridge

Tiếng Việt

Cảm nhận nhịp đập và trở thành người chạy cuối cùng!

Shout out to all music lovers! Now you can enjoy the beats in a fantastic way with our music game: Beat Bridge. Run, run, run. Follow the beats and go as far as you can. Catch the rhythm in your hands and swipe, jump, and slide on time!

Can you beat your friend’s score?

Features:

⭐ Stunning 3D design in Beat Bridge

⭐ Numerous levels to challenge your skills.

⭐ Super-easy gameplay. Just hold your finger to run.

⭐ Relax with well-known music hits.

For the best experience, play with headphones and full volume. Try now! You will not regret ⭐

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.1

Last updated on Aug 23, 2020

Bug fix

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Beat Bridge 1.1.1

Được tải lên bởi

Imanol Segundo

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Beat Bridge Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.