Beacon Tools biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


2.0.178617547 by Google LLC


Jan 31, 2018

Giới thiệu về Beacon Tools

Quản lý báo hiệu của bạn với Beacon Registry của Google.

Beacon Tools lets you register your Bluetooth Low Energy (BLE) beacons with the Google Beacon Registry and create small attachments for them. As a developer, you can then scan for these beacons in your application to ‘serve’ or deliver the registered attachments when the beacons are seen using public APIs such as Google Nearby or the Proximity Beacon API.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0.178617547

Last updated on Jan 31, 2018

Bug fixes and other performance improvements.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Beacon Tools 2.0.178617547

Được tải lên bởi

Từ Tường

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Beacon Tools Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.