Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Barcode Generator
Barcode Generator biểu tượng

Barcode Generator

3.3.1 for Android

Aeiou

Mô tả của Barcode Generator

Free (no ads, no special premissions) QR code / barcode generator,
You can create the following barcodes:
- QR code generator (Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510, ISO/IEC18004)
- DataMatrix generator (ECC200, Data Matrix)
- Aztec Code generator (ANSI/AIM BC13 ITS/97/002)
- Code 39 generator (ANSI/AIM Code 39, Uniform Symbology Specification Code 39, USS Code 39, USS 39, Code 3/9, Code 3 of 9, USD-3, LOGMARS, Alpha39, Code 39 Extended, Code 39 Full ASCII)
- Code 128 generator (ANSI/AIM 128, ANSI/AIM Code 128, USS Code 128, Uniform Symbology Specification Code 128, Code 128 Code Set A, Code 128 Code Set B, Code 128 Code Set C, Code 128A, Code 128B, Code 128C)
- EAN-8 generator (European Article Number 8, EAN-8 Supplement 5/Five-digit Add-On, EAN-8 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-8+5, EAN-8+2, EAN8, EAN8+5, EAN13+2, UPC-8, GTIN-8, GS1-8, EAN/UCC-8)
- EAN-13 generator (European Article Number 13, EAN-13 Supplement 5/Five-digit Add-On, EAN-13 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-13+5, EAN-13+2, EAN13, EAN13+5, EAN13+2, UPC-13, GTIN-13, GS1-13, EAN/UCC-13)
- UPC-A generator (Universal Product Code version A, UPC-A Supplement 5/Five-digit Add-On, UPC-A Supplement 2/Two-digit Add-On, UPC-A+5, UPC-A+2, UPC Code, UPC Symbol, GTIN-12, GS1-12, UCC-12)
- ITF generator (ANSI/AIM ITF 25, ANSI/AIM I-2/5, Uniform Symbology Specification ITF, USS ITF 2/5, ITF, I-2/5, 2 of 5 Interleaved, 2/5 Interleaved)
- Codabar generator (ABC Codabar, USD-4, NW-7, Code 2 of 7, Monarch, Code-27, Ames code, Rationalized Codabar, 2 of 7 Code, ANSI/AIM Codabar, Uniform Symbology Specification Codabar, USS Codabar)
- PDF 417 generator (Portable Data File 417)

Barcode Generator 3.3.1 Cập nhật

2017-01-11
- Fixed bug with Alcatel One Touch
- Other small improvements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.3.1Yêu cầu cập nhật Barcode Generator

Lấy nó trên: Tải Barcode Generator trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Barcode Generator
Xem thêm từ Aeiou
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...