Giới thiệu về Azure Information Protection

Tiếng Việt

Cộng tác an toàn với những người khác bằng cách xem và chia sẻ tệp được bảo vệ.

LƯU Ý: Bạn cần có Microsoft Azure Rights Management cho cá nhân hoặc một tài khoản Office 365 có kích hoạt RMS để sử dụng ứng dụng trình xem Microsoft Azure Information Protection. Bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí bằng cách sử dụng trang Azure Information Protection. Bạn không thể sử dụng tài khoản Microsoft Account (Live, Hotmail hoặc Outlook.com) để đăng nhập.

Ứng dụng Azure Information Protection cho phép bạn cộng tác theo cách bảo mật với người khác. Bạn có thể xem các tệp được bảo vệ (Thư email được bảo vệ quyền, tệp PDF, ảnh, tệp văn bản và mọi định dạng tệp khác được bảo vệ dưới dạng .pfile) mà người khác đã chia sẻ với bạn.

Ứng dụng Azure Information Protection giúp bạn an tâm khi biết rằng các tệp của mình đều an toàn và chỉ có thể được mở bởi người dùng mà bạn tin tưởng và chia sẻ cùng.

Người quản trị CNTT cũng có thể triển khai và quản lý ứng dụng cho các thiết bị được Intune đăng ký.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=828412

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3

Last updated on Nov 16, 2021

Bug Fixes and minor improvements
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Azure Information Protection 2.3

cập nhật trên

Nov 4, 2021

Được tải lên bởi

جوري جوري

Yêu cầu Android

Android 8.1+

Available on

Tải Azure Information Protection trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...