Trang chủ » Tác vụ » Azur Lane » 1.2.272
Azur Lane biểu tượng

Azur Lane

V1.2.272

Có gì mới

Fixed Helpshift Contact chatbox crash bug, this patch is not compulsory.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Azur Lane 1.2.272 (1030)

Cập nhật vào: 2019-04-25

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: dc413d9520258db31e3e4a4cf8f469b98bb364e7 Azur Lane 1.2.272(1030) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a,x86

Tệp SHA1: 0c5de926ed766478d44ab6b4a22e819b4a81adef

Dung lượng tệp: 55.1 MB

Tải về

2019-04-25
armeabi-v7a
x86
Android 4.3+
120-640dpi
Azur Lane 1.2.272 (1025)

Cập nhật vào: 2019-04-13

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: dc413d9520258db31e3e4a4cf8f469b98bb364e7 Azur Lane 1.2.272(1025) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a,x86

Tệp SHA1: c7aee2e231b74007c438b8b36ee9ca859d9694ca

Dung lượng tệp: 55.1 MB

Tải về

2019-04-13
armeabi-v7a
x86
Android 4.3+
120-640dpi
Azur Lane 1.2.272 (1024)

Cập nhật vào: 2019-04-11

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: dc413d9520258db31e3e4a4cf8f469b98bb364e7 Azur Lane 1.2.272(1024) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a,x86

Tệp SHA1: 4a2837ad9481bc82d5bc70c4f040c6ad0a471a52

Dung lượng tệp: 55.1 MB

Tải về

2019-04-11
armeabi-v7a
x86
Android 4.3+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...