Trang chủ » Xem và sửa video » AZ Screen Recorder » 5.1.1
AZ Screen Recorder biểu tượng

AZ Screen Recorder

V5.1.1

Có gì mới

- General bug fixes and performance improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
AZ Screen Recorder 5.1.1 (50112)

Cập nhật vào: 2018-08-31

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.1.1(50112) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a

Tệp SHA1: db635b404227ebb8996d2dc0f80c36c072244dec

Dung lượng tệp: 17.4 MB

Tải về

2018-08-31
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
AZ Screen Recorder 5.1.1 (50111)

Cập nhật vào: 2018-08-28

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.1.1(50111) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a

Tệp SHA1: da14d2673b84929560f69a4197812baee20882d1

Dung lượng tệp: 17.4 MB

Tải về

2018-08-28
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
AZ Screen Recorder 5.1.1 (50110)

Cập nhật vào: 2018-08-24

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.1.1(50110) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a

Tệp SHA1: 03228d290f83a1360d8079b4f8d81ca7e35641d4

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2018-08-24
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
AZ Screen Recorder 5.1.1 (50101)

Cập nhật vào: 2018-08-08

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.1.1(50101) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a,armeabi,armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1ad918fb8133dddd940377e603035f186f32da11

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2018-08-08
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...