Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Ayoa » v3.0.71
Ayoa biểu tượng

Ayoa

Vv3.0.71

Có gì mới

- Updates and bug fixes to ensure your Ayoa experience is as seamless as ever.

If you're enjoying using Ayoa, please rate us in the Google Play Store. Or, send your feedback to us at support@ayoa.com.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Ayoa v3.0.71 (33010077)

Cập nhật vào: 2021-03-05

Uploaded by: Tio Brahman

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ecf6087930c857c3c3eabf4a31cfc7454b268800 Ayoa v3.0.71(33010077) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 4281461d90a057d4bdfe99a5b3055fc4c1fc66a2

Dung lượng tệp: 32.9 MB

Tải về

2021-03-05
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Ayoa v3.0.71 (31010077)

Cập nhật vào: 2021-03-05

Uploaded by: Tio Brahman

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ecf6087930c857c3c3eabf4a31cfc7454b268800 Ayoa v3.0.71(31010077) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 18323c5db041bc740e877c3f896fb22dd27968ea

Dung lượng tệp: 32.4 MB

Tải về

2021-03-05
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...