AWS Outposts Server Activator biểu tượng

1.0.0 by Amazon Mobile LLC


Jan 6, 2023

Giới thiệu về AWS Outposts Server Activator

Tiếng Việt

Ứng dụng AWS Outposts Server Activator giúp bạn cài đặt máy chủ AWS Outposts.

Ứng dụng AWS Outposts Server Activator tương thích với các thiết bị Android có đầu nối USB-C hoặc micro-USB có hỗ trợ USB On The Go (OTG). Cần có OTG để điện thoại hoạt động như máy chủ lưu trữ USB.
Trước khi sử dụng ứng dụng, hãy hoàn thành các bước sau:
Bước 1: Cấp quyền (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-grant)
Bước 2: Kiểm tra (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-inspect)
Bước 3: Gắn giá đỡ (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-mount)
Bước 4: Bật nguồn (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-power)
Bước 5: Kết nối mạng (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-network)

Sử dụng ứng dụng để hỗ trợ bạn cấp quyền cho máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bước 6: Cấp quyền cho máy chủ (https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/server-userguide/install-server.html#install-authorize) trong Hướng dẫn sử dụng AWS Outposts dành cho máy chủ.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Feb 6, 2023

Activation application for Outposts Servers
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật AWS Outposts Server Activator 1.0.0

cập nhật trên

Jan 6, 2023

Được tải lên bởi

Phyo Aung

Yêu cầu Android

Android 10.0+

Available on

Tải AWS Outposts Server Activator trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...