AWS IoT Button Wi-Fi biểu tượng

1.1.200068.0_4002310 by Amazon Mobile LLC


Apr 16, 2019

Giới thiệu về AWS IoT Button Wi-Fi

Tiếng Việt

Cấu hình Wi-Fi cho Buttons AWS IOT

This simple app enables users to configure Wi-Fi on an AWS IoT Button. It does not program the Button. To learn more about the AWS IoT Button, how to program it or order one: https://aws.amazon.com/iotbutton/getting-started/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.200068.0_4002310

Last updated on Apr 16, 2019

Bug fixes and performance enhancements.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật AWS IoT Button Wi-Fi 1.1.200068.0_4002310

Được tải lên bởi

Vu Quang Trường

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

AWS IoT Button Wi-Fi Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.