AWS Global Summits biểu tượng

1.8.5 by Amazon Mobile LLC


Jul 11, 2019

Giới thiệu về AWS Global Summits

Tiếng Việt

Hướng dẫn sự kiện ảo của bạn cho Hội nghị thượng đỉnh AWS 2019

AWS Global Summits are free events that bring the cloud computing community together to connect, collaborate, and learn about AWS. Summits are held in major cities around the world, and attract technologists from all industries and skill levels who want to discover how AWS can help them innovate quickly and deliver flexible, reliable solutions at scale.

When attending an AWS Summit, you will hear from AWS Leaders, Experts, Partners, and Customers. Learn by attending technical breakout sessions, demonstrations, hands-on workshops, labs, and team challenges. Network with AWS Partners and your peers in our Partner and Solutions Expo.

With this Mobile App, the AWS Summit attendees can access their personal schedules, conference agenda, sponsor/exhibitor profiles, session information, social media and much more. Make the most of your AWS Summit experience! Be informed, stay connected at the AWS Summits 2019.

For more information visit https://aws.amazon.com/summits

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.8.5

Last updated on Jul 11, 2019

Minor bug fixes, design updates.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật AWS Global Summits 1.8.5

Được tải lên bởi

معين ثابت المفرجي

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

AWS Global Summits Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.