Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » AVG Cleaner » 5.0.0
AVG Cleaner biểu tượng

AVG Cleaner

V5.0.0

Có gì mới

A new shiny design.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
AVG Cleaner 5.0.0 (800007203)

Cập nhật vào: 2020-08-03

Uploaded by: Keopouvong Thepphavong

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ad83107f7b40bb9a1db36a4f649cdbe9586d83e0 AVG Cleaner 5.0.0(800007203) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.avg.cleaner.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 6bfe7e0f41b0ae177e683ebefc38bfec2eef0668

Dung lượng tệp: 27.1 MB

Tải về

2020-08-03
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
AVG Cleaner 5.0.0 (800007203)

Cập nhật vào: 2020-08-03

Uploaded by: James Adams

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ad83107f7b40bb9a1db36a4f649cdbe9586d83e0 AVG Cleaner 5.0.0(800007203) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.avg.cleaner.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 4f2d47dc0e55fba5bd35e87e6921ac2f528d538a

Dung lượng tệp: 22.2 MB

Tải về

2020-08-03
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...