Australian Citizenship Test 2021 biểu tượng

3.1.5 by ABC E-Learning


Jul 8, 2021

Giới thiệu về Australian Citizenship Test 2021

Hơn 1000 câu hỏi thực hành về Quốc tịch Úc giúp bạn dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của mình

So, your dream is to become a Australian Citizen? We can help you !

Our FREE practice tests for the Australian Citizenship Test can help you

become familiar with the testing procedure and content. You’ll be

ready to take that next step toward the privileges and rights of

citizenship in the Australian .

Application features:

Gamization questions: All questions are divided into small parts. All you need to do is practice round by round just like playing games.

Practice by topics: Test your knowledge by 4 specific knowledge areas.

Mock test: Various full tests let you familiarize yourself with test format. When you finish the test you will see your score and review all the questions.

New questions every time: to keep you on your toes, we randomize questions and answers each time you restart a practice test

No internet connection and registration required

FREE and minimum ads that annoy you

We hope you find our practice questions helpful as you study to pass

your Australian Citizenship Practice Test 2021 ! If you ever have any

questions, please feel free to contact us by email at

abc.elearningapps@gmail.com.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Australian Citizenship Test 2021 3.1.5

Được tải lên bởi

Narinthip Chaiyasit

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Australian Citizenship Test 2021 trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.1.5

Last updated on Jul 8, 2021

This update includes performance improvements and bug fixes to make this app better for you.

Hiển thị nhiều hơn

Australian Citizenship Test 2021 Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.