Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » augin » 3.10
augin biểu tượng

augin

V3.10

Có gì mới

- Black screen correction on some phones
- Project opening error warning
- Small bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
augin 3.10 (200065)

Cập nhật vào: 2020-03-11

Uploaded by: Narendra

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.10(200065) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 043bf33dee44b79a46c57167c04350564d27af4a

Dung lượng tệp: 64.2 MB

Tải về

2020-03-11
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.10 (200064)

Cập nhật vào: 2020-03-09

Uploaded by: Nana Hijazi

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.10(200064) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a15992b81ca84dbb8638f52be7d1ca836ce97208

Dung lượng tệp: 64.1 MB

Tải về

2020-03-09
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.10 (100065)

Cập nhật vào: 2020-03-11

Uploaded by: Omar Omar

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.10(100065) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 77a817d2348e6e16899cd2b158d4bf0a797b33a6

Dung lượng tệp: 60.2 MB

Tải về

2020-03-11
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.10 (100064)

Cập nhật vào: 2020-03-09

Uploaded by: Omar Omar

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.10(100064) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5ae41856aae02d80a6660d5106608440c624ee8d

Dung lượng tệp: 60.2 MB

Tải về

2020-03-09
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...