Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » augin » 3.08
augin biểu tượng

augin

V3.08

Có gì mới

- Deeplink fixes
- Small bug fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
augin 3.08 (200061)

Cập nhật vào: 2020-03-05

Uploaded by: Triharyono Yono Gendut

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.08(200061) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3129b1054124d2fcedca095f4da64bd227d78f01

Dung lượng tệp: 64.1 MB

Tải về

2020-03-05
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.08 (100061)

Cập nhật vào: 2020-03-05

Uploaded by: Triharyono Yono Gendut

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.08(100061) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 19d5b4dc2b04280bcf6bdca563dc6fc4fbe4a322

Dung lượng tệp: 60.2 MB

Tải về

2020-03-05
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...