Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » augin » 3.05
augin biểu tượng

augin

V3.05

Có gì mới

- Performance improvements
- General improvements
- Small fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
augin 3.05 (200057)

Cập nhật vào: 2020-02-29

Uploaded by: Omar Omar

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.05(200057) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 60b4296969de7a87ef6b66f18bedb23cc42e1d47

Dung lượng tệp: 64.2 MB

Tải về

2020-02-29
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.05 (100057)

Cập nhật vào: 2020-02-29

Uploaded by: Triharyono Yono Gendut

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.05(100057) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0edc973c3caac2042aa7068a7ec1bd693580b6e4

Dung lượng tệp: 60.2 MB

Tải về

2020-02-29
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...