Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » augin » 3.04
augin biểu tượng

augin

V3.04

Có gì mới

- Cut tool adjustments
- Problems loading IFC on some phones
- Small fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
augin 3.04 (200053)

Cập nhật vào: 2020-02-26

Uploaded by: Triharyono Yono Gendut

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.04(200053) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: c30459b48043d80f4af5e09cd338db19d98e65e7

Dung lượng tệp: 64.2 MB

Tải về

2020-02-26
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
augin 3.04 (100053)

Cập nhật vào: 2020-02-26

Uploaded by: Omar Omar

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: fbdc6d01ea0d99c1edfccc290e76b01def489ee6 augin 3.04(100053) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d402022279706afaecf83343708cabefe4b9aab9

Dung lượng tệp: 60.2 MB

Tải về

2020-02-26
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...