Giới thiệu về Atari Breakout

Tiếng Việt

trường học cổ điển retro

atari breakout would bring you a lot of child memory which is available now
it's an old school arcade,

Use finger to swipe move paddle bat breakout out of the walls and beat your high score breaker,

atari breakout, game. Bounce and smash all the colored bricks to reach the next level.


• Free to play
• Many stages for you to beat
• Various types of power ups
• Easy to play
• Wi-fi / Offline mode supported
• Multi-play supported
• Tablet device supported

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0.0

Last updated on Mar 18, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Atari Breakout 2.0.0

Được tải lên bởi

Kauã Avelar

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Hiển thị nhiều hơn

Atari Breakout Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.