Astral Dungeons biểu tượng

2.0 1 Đánh giá


5.0.1 by MINI STAR PTE. Ltd


Jul 2, 2021

Giới thiệu về Astral Dungeons

Tiếng Việt

Câu chuyện về Kaka, Nini và các Anh hùng nhỏ khác chiến đấu chống lại Rồng đen

Astral Dungeons, a multi-interstellar world constructed from the Mini World point of view. Maps displayed in different styles and backgrounds. Series of thrilling or dreamy adventures in the prairie of Mira Star or in the desert of Western Star.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.0.1

Last updated on Jul 2, 2021

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Astral Dungeons 5.0.1

Được tải lên bởi

Yousha A Soliman

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Astral Dungeons Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.