Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » AsianCrush » 13.000
AsianCrush biểu tượng

AsianCrush

V13.000

Có gì mới

Stability and Performance Improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
AsianCrush 13.000 (13011)

Cập nhật vào: 2020-04-16

Uploaded by: Amit Sabana

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 13.000(13011) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: ca0eb8f259febe91a08caccb5e74429dec1d90df

Dung lượng tệp: 23.7 MB

Tải về

2020-04-16
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
AsianCrush 13.000 (13009)

Cập nhật vào: 2020-04-12

Uploaded by: Muhammad Hilman Sullivan

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 13.000(13009) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: 3354422aef10cbcf12673f69e86736b7cc441232

Dung lượng tệp: 23.7 MB

Tải về

2020-04-12
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
AsianCrush 13.000 (13008)

Cập nhật vào: 2020-04-10

Uploaded by: Muhammad Hilman Sullivan

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 13.000(13008) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a

Tệp SHA1: 786ec89d8025169f2c3730c218c9a4c61172906d

Dung lượng tệp: 23.7 MB

Tải về

2020-04-10
arm64-v8a
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...