Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » AsianCrush » 11.500
AsianCrush biểu tượng

AsianCrush

V11.500

Có gì mới

Performance Improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
AsianCrush 11.500 (11502)

Cập nhật vào: 2019-09-19

Uploaded by: Muhammad Hilman Sullivan

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 11.500(11502) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, x86

Tệp SHA1: fded671e01596fd52b1d179a06304f1531811c5b

Dung lượng tệp: 25.0 MB

Tải về

2019-09-19
armeabi
x86
Android 4.4+
120-640dpi
AsianCrush 11.500 (11501)

Cập nhật vào: 2018-12-23

Uploaded by: Aung Aung

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 11.500(11501) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, x86

Tệp SHA1: 64ef8af190cb21db32573daeb74381319c9af3e5

Dung lượng tệp: 25.0 MB

Tải về

2018-12-23
armeabi
x86
Android 4.4+
120-640dpi
AsianCrush 11.500 (11500)

Cập nhật vào: 2018-12-22

Uploaded by: Muhammad Hilman Sullivan

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 5fa936c1b3eccadaa39135bc2872dacf39eae2b3 AsianCrush 11.500(11500) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, x86

Tệp SHA1: ed58bc654537d4710b63f2e025c293c1c034d238

Dung lượng tệp: 25.0 MB

Tải về

2018-12-22
armeabi
x86
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...