Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » aProfiles
aProfiles biểu tượng

aProfiles

Tác vụ tự động, đặt Lịch Chế độ

2.67 for Android

Sam Lu

Mô tả của aProfiles

Bạn có muốn chuyển Điện thoại sang trạng thái Im lặng, giảm độ sáng Màn hình và ngắt kết nối Internet chỉ với 1-chạm?

Bạn có muốn Điện thoại tự động chuyển sang trạng thái Im lặng khi bạn Đi ngủ, nhưng lại chuyển về trạng thái Bình thường vào 7 giờ sáng (hôm sau)?

aProfiles Cho phép bạn Tự động hóa các Tác vụ và Nhiều thứ khác nữa trên Thiết bị Android Dựa trên: Vị trí, Thời gian kích hoạt, Dung lượng Pin, Thiết lập Hệ thống, các Thiết bị WiFi hay Bluetooth đã Kết nối, v.v...

TÍNH NĂNG
★ Thay đổi các thiết lập Thiết bị bằng cách kích hoạt Chế độ
★ Tự động kích hoạt các Chế độ thông qua các Quy tắc
★ Hỗ trợ tạo Tiện ích ra Màn hình chủ để nhanh chóng kích hoạt Chế độ
★ Hiển thị Thông báo khi một Chế độ hay một Quy tắc đang được kích hoạt
★ Đặt tên và chọn Biểu tượng tùy thích cho Chế độ / Quy tắc
★ Tạm thời vô hiệu Quy tắc mà không cần phải xóa bỏ
★ Sắp xếp thứ tự trong Danh sách Chế độ / Quy tắc bằng cách kéo-thả
★ Sao lưu và Phục hồi các Chế độ, Quy tắc và Vị trí mà bạn đã tạo

► HÀNH ĐỘNG
Hành động là phần cơ bản của Ứng dụng này, là điều mà Ứng dụng thực thi. Tắt WiFi là một Hành động, chuyển sang trạng thái Rung là một Hành động.

Một vài Hành động chỉ khả dụng trên những Thiết bị đã có Quyền truy xuất cao nhất (Rooted), do những giới hạn của Android.

► CHẾ ĐỘ
Chế độ là một nhóm (các) Hành động. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa Chế độ: "Ban đêm" trong đó chuyển Điện thoại sang trạng thái Im lặng, giảm độ sáng Màn hình và ngắt kết nối Internet.

► QUY TẮC
Khái niệm cơ bản nhất về Quy tắc là: "nếu Điều kiện X xảy ra, thực hiện Hành động Y". Một Quy tắc sẽ cho phép bạn định nghĩa Chế độ khởi đầu và Chế độ kết thúc để đáp ứng với các Sự kiện trong Thiết bị. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa Quy tắc: "Đi ngủ" trong đó kích hoạt Chế độ khởi đầu: "Ban đêm" vào 11 giờ tối, và sau đó kích hoạt Chế độ kết thúc: "Bình thường" vào 7 giờ sáng (hôm sau).

PRO-only
. No ads
. Support more than 5 rules
. Auto backup profiles and rules
. And more, go to Settings > About > FAQ > last item

Chúng tôi đã được lựa chọn là Đối tác - Nhà phát triển Google I/O Sandbox - 2011, với những Đổi mới thiết kế và Cải tiến công nghệ.

Tham gia Thực hiện:
Vietnamese - TrầnThượngTuấn (WildKat)

aProfiles 2.67 Cập nhật

2019-08-19
v2.67~v2.64
★ on Android 9 or greater devices, turn on/off wifi in the airplane mode is only available on a rooted device. See Settings > About > FAQ for details
★ update text for the Japanese languages
★ send me an email if you'd like to help the translation
★ bugs fixed and optimizations

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.67Yêu cầu cập nhật aProfiles

Lấy nó trên: Tải aProfiles trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với aProfiles
Xem thêm từ Sam Lu
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...