Giới thiệu về App TT Blocker

Tiếng Việt

Ứng dụng này sẽ chặn điện thoại và chỉ cho phép các ứng dụng TT Guard Tour

Đối với người dùng chỉ TrackTik. Ứng dụng này sẽ chặn điện thoại và chỉ cho phép các ứng dụng TT Guard Tour. Không cài đặt nếu bạn không có các ứng dụng TrackTik hoặc nếu bạn cần phải sử dụng các tính năng khác trong điện thoại.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Dec 15, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật App TT Blocker 2.0

Được tải lên bởi

Salam H Kakai

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Available on

Tải App TT Blocker trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

App TT Blocker Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.