Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » APKPure » 3.17.8
APKPure biểu tượng

APKPure

V3.17.8

Có gì mới

- Under-the-hood fixes and improvements for your experience.

 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
APKPure 3.17.8 (3170822)

Cập nhật vào: 2020-04-30

Uploaded by: APKPure

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf APKPure 3.17.8(3170822) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: e7587704b95eacb694822b87f5c7411cac74edb2

Dung lượng tệp: 12.2 MB

Tải về

2020-04-30
x86
Android 4.2+
120-640dpi
APKPure 3.17.8 (3170821)

Cập nhật vào: 2020-04-30

Uploaded by: APKPure

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf APKPure 3.17.8(3170821) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: e14f193848c41146ad6cc1ccdf0164cd4a7219b6

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2020-04-30
armeabi-v7a
Android 4.2+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...