Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » APKPure » 3.17.13
APKPure biểu tượng

APKPure

V3.17.13

Có gì mới

- Under-the-hood improvements that help APKPure offer you a better experience.

- Fixed some bugs.

 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
APKPure 3.17.13 (3171322)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Uploaded by: APKPure

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf APKPure 3.17.13(3171322) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 9625d3a272090914b084026d2c99863283e507e2

Dung lượng tệp: 15.9 MB

Tải về

2020-09-17
x86
Android 4.2+
120-640dpi
APKPure 3.17.13 (3171321)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Uploaded by: APKPure

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf APKPure 3.17.13(3171321) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 513480bc08779d573e5c64a8d17d22bde1f14c8c

Dung lượng tệp: 15.7 MB

Tải về

2020-09-17
armeabi-v7a
Android 4.2+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...