Animal Hunting Sniper Game 3d biểu tượng

1.0.1 by uDream


Aug 18, 2021

Giới thiệu về Animal Hunting Sniper Game 3d

Tiếng Việt

Hãy đến và chơi trò chơi bắn tỉa săn thú 3d này nhé.

Get ready for real modern animal front-line sniper hunting is the most thrilling action game also avail on Google Play store in Action category and sub category in Animal Shooting Games. In this bravo wild animal sniper season hunter you just like a hunter, shoot furious jeep animal shooting 3D game is full adventure and thrilling game environment it’s a totally free forest Russian hunting adventure animal shooting game. In this city sniper traffic shooting jeep simulator target the safari animals with your reliable weapon because you are proving a best hunter in the safari sniper big killer animal hunter game. In this game mountain animal tiger shooting 3D is here for your great achievement time to prove best player of 2020. In this cross bow Dino sniper hunter Your duty is to kill the animals, select the weapon and get ready for thrilling action. Animal Shooter feel more adventure and more likely as a shooter for proving best wild animal assassin shooting hunting. This is the best chance for better shooter to test your sniper shooting skills. A real assassin wildlife jungle sniper shooting action games with real shooting experience of hunting with outstanding graphics, realistic sound effects and dazzling environment in safari animal jeep hunting simulator.

𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟒𝐱𝟒 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎: 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝐃

This is a beach animal attack simulator 2020 hunting simulation game which calculate your hunting skills in a thrilling realistic environment. In this wild jungle animal hunt simulation free here are a number of wild animals in jungle. But target just specify animal otherwise you have failed. In this hunting animal safari SUV jeep You have to select one animal from Wolf, Bear, Brown Wolf and Lion to hunt. In this escape deadly angry animal attack. There are a number of challenging hunting missions for each animal. You can select specific animal for hunting. Just as a self test real animal hunting 4x4 jeep driving if you like lion hunt then select it and enjoy hunting of lion in jungle in thrilling environment. Hunting game is the most interesting game. If you aim not properly or or mis fire then the lion must attack on you. So take aim properly and kill lion in first time.

𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐧𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑𝐝: 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬

Extreme safari horse hunting gives you amazing experience of hunting animals. In this adventuress monster sniper jungle hunting, you ride on a modern jeep with your latest weapons. Hungry shark killer attack challenge hunt must in front of you in given time. If you not killed in specific time game must be failed. Event if you miss your gunshot or point game will be failed due animal will run away . So be carefully take your point of the animal and shoot in given time. In wild animal hunter island target after completing your level you will gain your reward in the form of cash. These will help you to upgrade your Weapons.

𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟑𝐃: 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎

╰☆☆ 𝓕𝓮𝓪𝓽𝓾𝓻𝓮𝓼☆☆╮

- Realistic 3D Graphics.

- Such a wonderful jungle environments.

- Very Smooth Controls

- High level Sound Quality

- Multiple type of Animals

- Modern and Multiple level of Weapons

Note:

This game is totally free and supported by Ads.

So quickly download this interesting hunting game of 2020 offered by uDream available on Google Play Store on your android smart phones.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.1

Last updated on Aug 18, 2021

* GUI Change
* Fix Bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Animal Hunting Sniper Game 3d 1.0.1

Được tải lên bởi

Victor Chibuike

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Animal Hunting Sniper Game 3d Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.