Amazon Prime Now biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


4.22.4 by Amazon Mobile LLC


Oct 21, 2021

Giới thiệu về Amazon Prime Now

Tiếng Việt

Chúng tôi đã chuyển sang ứng dụng Amazon.

We've moved to the Amazon app.

Shop the same great selection on groceries with ultrafast delivery on the Amazon app.

By using this app, you agree to the applicable Amazon Conditions of Use (e.g. www.amazon.com/conditionsofuse) and Privacy Notice (e.g. www.amazon.com/privacy) for your country. Links to these terms and notices can be found in the footer of your local Amazon homepage.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.22.4

Last updated on Oct 21, 2021

Prime Now is no longer available

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Amazon Prime Now 4.22.4

Được tải lên bởi

Yahia Haj Salim

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Amazon Prime Now Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.