Giới thiệu về Amazon Offers

Tiếng Việt

Mời khóa màn hình và quảng cáo, bao gồm cả giao dịch cá nhân và kiến ​​nghị.

– The latest version of the app, which is being rolled out the week of February 6, 2018, disables lockscreen offers and ads.
This system app powers the offers and ads on lockscreens of Amazon Prime exclusive Phones.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Amazon Offers

cập nhật trên

Feb 9, 2018

Yêu cầu Android

6.0

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...