Amazon Lite biểu tượng

4.41 by rkjeet


Feb 18, 2019

Giới thiệu về Amazon Lite

Tiếng Việt

Phiên bản ứng dụng amazon này sử dụng ít dữ liệu và không gian hơn trên điện thoại di động của bạn.

This is a free online indian shopping app allowing you to access amazon online shopping place easily in all network conditions with faster load time.

Disclaimer: The logos and images used here are the properties of their respective owners. the mobile friendly version of amazon website is used for promotion and marketing. We don't claim any right on the products being sold in the site. We are using it for information purpose only.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.41

Last updated on Feb 18, 2019

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Amazon Lite 4.41

Được tải lên bởi

Konrad Czarnecki

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Amazon Lite Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.