Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » Amazon » 20.17.0.850
Amazon biểu tượng

Amazon

V20.17.0.850

Có gì mới

Shop Deals of the Day and find great savings. Just open the menu, go to See All Programs and tap Today's Deals.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Amazon 20.17.0.850 (1841189011)

Cập nhật vào: 2020-09-09

Uploaded by: George Pollard

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.17.0.850(1841189011) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 66d2ddcbd87f71ae3450885fd17ccd05b1af4a1b

Dung lượng tệp: 33.9 MB

Tải về

2020-09-09
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Amazon 20.17.0.850 (1841189010)

Cập nhật vào: 2020-09-09

Uploaded by: SA SinAnurak

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.17.0.850(1841189010) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 024153435a06ce7d92be282b6a380e5a27416753

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2020-09-09
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...