Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » Amazon » 20.14.0.850
Amazon biểu tượng

Amazon

V20.14.0.850

Có gì mới

Shop Deals of the Day and find great savings. Just open the menu, go to See All Programs and tap Today's Deals.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Amazon 20.14.0.850 (1841186011)

Cập nhật vào: 2020-07-27

Uploaded by: SA SinAnurak

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.14.0.850(1841186011) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 9fb25e4bbf2c44dc1970f6f28a2e0585f4860748

Dung lượng tệp: 34.7 MB

Tải về

2020-07-27
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Amazon 20.14.0.850 (1841186010)

Cập nhật vào: 2020-07-27

Uploaded by: SA SinAnurak

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.14.0.850(1841186010) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: feb1fbce69ddec576442135285ae831f0c888383

Dung lượng tệp: 34.4 MB

Tải về

2020-07-27
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...