Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » Amazon » 20.11.0.850
Amazon biểu tượng

Amazon

V20.11.0.850

Có gì mới

Shop Deals of the Day and find great savings. Just open the menu, go to See All Programs and tap Today's Deals.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Amazon 20.11.0.850 (1841183011)

Cập nhật vào: 2020-06-03

Uploaded by: Connor Newton

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.11.0.850(1841183011) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: dc44da4820eae537c8f7b5d35f46536893d57614

Dung lượng tệp: 34.3 MB

Tải về

2020-06-03
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Amazon 20.11.0.850 (1841183010)

Cập nhật vào: 2020-06-03

Uploaded by: GuriKang Jatt

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon 20.11.0.850(1841183010) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 8b1f25be6e2e7a094242bda3614b098d05b46995

Dung lượng tệp: 33.9 MB

Tải về

2020-06-03
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...