Amazon AR biểu tượng

2.2 by Amazon Mobile LLC


Feb 14, 2022

Giới thiệu về Amazon AR

Tiếng Việt

Amazon AR Player mang đến trải nghiệm thực tế tăng cường sống động, có thể chia sẻ.

Amazon AR Player delivers immersive, sharable augmented reality experiences – now featuring exclusive content from our Amazon Studios Original series, The Wheel of Time. Turn your phone into a ter’angreal that weaves gorgeous AR visions of beasts, treasures, and important locations in the show!

Download the app, scan your surroundings, and step into The Wheel of Time. Watch now on Prime!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.2

Last updated on Feb 14, 2022

Various bug fixes related to the stability of the app
Enhancements to the visual fidelity of the AR items
Visual enhancements to image captures.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Amazon AR 2.2

Được tải lên bởi

Hector Felipe

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Hiển thị nhiều hơn

Amazon AR Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.