AltspaceVR—The Social VR App biểu tượng

8.0 1 Đánh giá


3.1.21 by Microsoft Corporation


Apr 19, 2019

Giới thiệu về AltspaceVR—The Social VR App

Gặp gỡ những người từ khắp nơi trên thế giới, chơi trò chơi, và tham dự các sự kiện trực tiếp miễn phí trong VR

Welcome to AltspaceVR, the easiest way to meet people from around the world, play interactive games, and attend free live events in VR. Choose from over 30 activities or attend live events with comedians, DJs, authors, celebrities, and more. Day or night, there’s always someone to hang out with.

Get the AltspaceVR app so you can:

• Quickly enter VR with your VR-compatible phone and Daydream or Gear VR headset

• Explore AltspaceVR on your phone screen in 2D mode using Mobile View

• See which of your friends are online and join them wherever they are

• View and star upcoming events, then get notified when they are about to start

--

To enter in VR mode, you will need a Daydream or Gear VR headset with a compatible phone. If you have any technical issues, please contact support at http://help.altvr.com

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.1.21

Last updated on Apr 19, 2019

Fix for crash-on-start issue that was affecting certain devices.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật AltspaceVR—The Social VR App 3.1.21

Được tải lên bởi

Not't Sirawich

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Hiển thị nhiều hơn

AltspaceVR—The Social VR App Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.