All Catholic Prayers and Bible biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


3.4 by Bible apps for spirit


Mar 15, 2023

Giới thiệu về All Catholic Prayers and Bible

Tiếng Việt

Tất cả cầu nguyện Công giáo theo chủ đề với Kinh Thánh Công Giáo (CPDV)

Tất cả cầu nguyện Công Giáo (The Holy Rosary)

Ứng dụng này có chứa hơn 3000 lời cầu nguyện kinh thánh công giáo và khoảng 100 chủ đề.

Bạn có thể sử dụng chế độ / ngày đêm, tìm kiếm theo tiêu đề hoặc nội dung, ứng dụng có chỉ số tốt.

Ngoài ra bạn có thể đánh dấu những lời cầu nguyện yêu thích của bạn, sao chép vào clipboard, chia sẻ thông qua sms, facebook hoặc bất kỳ ứng dụng khác

Hy vọng rằng giao diện thân thiện với người sử dụng đơn giản và giúp bạn tận hưởng những lời cầu nguyện công giáo.

Hãy liên hệ với chúng tôi với bất kỳ ý kiến ​​hoặc câu hỏi.

Dưới đây là một danh sách lớn của các chủ đề và số lượng của lời cầu nguyện công giáo:

  - Về hành vi - (306)

  - Mùa Vọng - (17)

  - Angel - (56)

  - Thứ Tư Lễ Tro - (19)

  - Lời cầu nguyện về Trẻ em - (5)

  - Phép Rửa - (7)

  - Cơ bản - (222)

  - Lời cầu nguyện Kinh Thánh - (102)

  - Sinh Nhật - (2)

  - Tuyển dụng - (6)

  - Lời cầu nguyện về trẻ em - (40)

  - Chúa Kitô - (13)

  - Giáng Sinh - (22)

  - Hiệp thông - (78)

  - Confession - (10)

  - Dòng Thánh Thể - (11)

  - Ủi - (4)

  - Crucifix - (2)

  - Nguy hiểm - (4)

  - Devotion Prayers- (16)

  - Thiên tai - (1)

  - Divinity - (15)

  - Dying - (68)

  - Phục Sinh - (13)

  - Lời Nguyện Giáo Evening - (30)

  - Faith - (51)

  - Gia đình - (102)

  - Phụ - (8)

  - Cầu nguyện tha thứ - (7)

  - Thiên Chúa - (69)

  - Grace - (11)

  - Hướng dẫn - (7)

  - Haiku - (38)

  - Healing- (35)

  - Holiday - (10)

  - Đức - (3)

  - Chúa Thánh Thần - (73)

  - Trang chủ - (5)

  - Hy vọng - (55)

  - Cầu nguyện Inspirational - (1)

  - Chuyển cầu - (10)

  - Gọi - (21)

  - Chúa Giêsu Kitô - (119)

  - Mùa Chay - (26)

  - Cuộc sống - (23)

  - Kinh cầu - (23)

  - Lời cầu nguyện về tình yêu - (14)

  - Marian - (Mary) - (277)

  - Kết hôn - (4)

  - Liệt sĩ - (3)

  - Mass - (56)

  - Các bữa ăn - (16)

  - Cầu nguyện Morning - (22)

  - Làm mẹ - (5)

  - Cung cấp - (16)

  - Khác - (90)

  - Hòa bình - (47)

  - Kiên trì - (9)

  - Đức Giáo Hoàng - (46)

  - Đức Giáo Hoàng Leo XIII - (7)

  - Đức Giáo Hoàng Piô XII - (24)

  - Khen ngợi - (30)

  - Cầu nguyện như Blessings - (49)

  - Lời Nguyện của Đức Giáo Hoàng John Paul II - (6)

  - Lời Nguyện Thánh Phanxicô de Sales - (4)

  - Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng - (2)

  - Cầu nguyện trong SPANISH - (5)

  - Cầu nguyện của Giáo Hội - (14)

  - Cầu nguyện của Hội Chữ Thập - (10)

  - Linh Mục - (41)

  - Pro Life - (4)

  - Thịnh Vượng - (5)

  - Bảo vệ - (31)

  - Luyện ngục - (26)

  - Ăn năn - (11)

  - Các yêu cầu - (4)

  - Lời cầu nguyện về Saint - (132)

  - Salvation - (12)

  - Dịch vụ - (4)

  - Bệnh - (38)

  - Những ý định về đặc biệt - (3)

  - Thánh Antôn Padua Cầu nguyện - (23)

  - Thánh Grêgôriô Cả - (1)

  - Thánh Giuse cầu nguyện - (39)

  - Thánh Patrick - (13)

  - St. Valentine - (18)

  - Quản lý - (2)

  - Sức mạnh - (3)

  - Nghiên cứu - (5)

  - Cảm ơn - (1)

  - Kinh Mân Côi trong Croation - (1)

  - Kinh Mân Côi ở Hà Lan - (1)

  - Kinh Mân Côi trong tiếng Anh - (5)

  - Kinh Mân Côi tại Pháp - (1)

  - Kinh Mân Côi tại Đức - (1)

  - Kinh Mân Côi tại Ireland Gaelic - (1)

  - Kinh Mân Côi ở Ý - (1)

  - Kinh Mân Côi trong tiếng Latinh - (1)

  - Kinh Mân Côi ở Ba Lan - (1)

  - Du lịch - (9)

  - Trust - (4)

  - Đức hạnh - (24)

  - Ơn gọi - (19)

  - Cưới - (5)

  - Trí tuệ - (2)

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.4

Last updated on Mar 15, 2023

We fixed crashes and improved performance in Catholic Prayers and Bible app

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật All Catholic Prayers and Bible 3.4

Được tải lên bởi

Ÿøůňg Gångšťã

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Available on

Tải All Catholic Prayers and Bible trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

All Catholic Prayers and Bible Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.