Airbnb Clone FAQ

Airbnb Clone có miễn phí tải xuống không?

Có, Airbnb Clone miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của Airbnb Clone là gì?

Airbnb Clone chiếm 28.3 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ Airbnb Clone ngôn ngữ nào?

Airbnb Clone hỗ trợ . Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ Airbnb Clone hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
 • Yêu cầu Android
  Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)
 • Xếp hạng nội dung
  Mature 17+
 • Cấu trúc
  arm64-v8a
 • Quyền
 • Chữ ký
  687c84c998a47b64da2dc93f60efe9f05750d43b

Airbnb Clone_v1.0.0_APKPure.com.xapk <span class="fsize">(28.3 MB)</span>

Airbnb Clone Download APK 1.0.0 (28.3 MB)

Đang tải xuống

Airbnb Clone Download APK 1.0.0 (28.3 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Đang tìm kiếm...
tracking