Trang chủ » Doanh nghiệp » Adobe Scan » 19.06.02
Adobe Scan biểu tượng

Adobe Scan

V19.06.02

Có gì mới

IMPROVED:
• Performance and stability.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Adobe Scan 19.06.02 (191886884)

Cập nhật vào: 2019-06-07

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.06.02(191886884) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d505ac6496c4518d2402f15b9012b76f46893a4d

Dung lượng tệp: 35.0 MB

Tải về

2019-06-07
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Adobe Scan 19.06.02 (191886883)

Cập nhật vào: 2019-06-07

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.06.02(191886883) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f8570d14f2170a8304041a80b9aef1335c352ba0

Dung lượng tệp: 32.6 MB

Tải về

2019-06-07
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...