Trang chủ » Doanh nghiệp » Adobe Scan » 19.03.28
Adobe Scan biểu tượng

Adobe Scan

V19.03.28

Có gì mới

IMPROVED:
• Select and share multiple files at once via a link or email.
• Performance and stability.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Adobe Scan 19.03.28 (191216524)

Cập nhật vào: 2019-03-29

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.03.28(191216524) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 5f55ffaded122ed242d1f38d9c4f60764554d3f3

Dung lượng tệp: 33.1 MB

Tải về

2019-03-29
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Adobe Scan 19.03.28 (191216523)

Cập nhật vào: 2019-03-29

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.03.28(191216523) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7d16c864c7635b1a3a1f52198e35389817148607

Dung lượng tệp: 31.2 MB

Tải về

2019-03-29
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...