Trang chủ » Doanh nghiệp » Adobe Scan » 19.02.14
Adobe Scan biểu tượng

Adobe Scan

V19.02.14

Có gì mới

NEW:
• Quickly select multiple scans for sharing or deleting in list or grid view.
• Add shortcut icons to home screen for easy access to tools.
• Access shortcuts with long press on Adobe Scan icon.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Adobe Scan 19.02.14 (190766341)

Cập nhật vào: 2019-03-28

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.02.14(190766341) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3521995399200471bbd9cd1d4947b1113862aa98

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2019-03-28
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Adobe Scan 19.02.14 (190766340)

Cập nhật vào: 2019-02-16

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c07a0b5ec6f01a5789c4bbf88a830360514f02c5 Adobe Scan 19.02.14(190766340) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: edf3d365eda7a7a671c37ff70d48968f24138f73

Dung lượng tệp: 31.6 MB

Tải về

2019-02-16
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...