Admin TE-FOOD Vietnam biểu tượng

1.2.80 by TE-FOOD


Feb 14, 2023

Giới thiệu về Admin TE-FOOD Vietnam

Tiếng Việt

TE-FOOD Mobile Administration Vietnam

TE FOOD MOBILE ADMINISTRATION FOR Registered
- farms
- agents
- wholesale markets
- wholesalers
- meat producers
- retail markets
- retailers
- veterinaries
- distributors

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2.80

Last updated on Feb 14, 2023

Cải tiến nhỏ và sửa lỗi

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Admin TE-FOOD Vietnam 1.2.80

Được tải lên bởi

Jawad Toghlbi

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Admin TE-FOOD Vietnam trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Admin TE-FOOD Vietnam Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.