Trang chủ » Trò chơi » Câu đố » 15 Puzzle
15 Puzzle biểu tượng

15 Puzzle MironApp


2 for Android
MironApp

Mô tả của 15 Puzzle

The 15-puzzle (also called Gem Puzzle, Boss Puzzle, Game of Fifteen, Mystic Square and many others) is a sliding puzzle that consists of a frame of numbered square tiles in random order with one tile missing. Your aim is to arrange the tiles in correct numerical order in the minimal moves and time possible.

15 Puzzle 2 Cập nhật

2020-12-25
First Release

15 Puzzle Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Câu đố TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: حسن احمد

Phiên bản mới nhất: 2Yêu cầu cập nhật 15 Puzzle

Available on: Tải 15 Puzzle trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...