Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 홈앤쇼핑 –오직 앱에서만. 10%할인 + 10%적립
홈앤쇼핑 –오직 앱에서만.  10%할인 + 10%적립 biểu tượng

홈앤쇼핑 –오직 앱에서만. 10%할인 + 10%적립

3.0.9 for Android

홈앤쇼핑

Mô tả của 홈앤쇼핑 –오직 앱에서만. 10%할인 + 10%적립

열.열.히 사모하는 마음으로! 누구나 10%할인 + 10%적립!
이제 24시간 언제든지, 홈앤쇼핑 앱에서 10% & 10% 혜택을 만나세요!


1) 쿠폰없이 자동적용 10% 즉시할인!
구매횟수 제한 없이 살 때마다 10% 즉시 할인됩니다.

2) 방송 및 텐텐+ 상품 10% 자동적립!
구매금액의 10%를 자동으로 적립해드립니다.

3) 매일 매일! 핫딜
놓치면 품절! 날마다 특가 상품을 만나보세요!

4) 다모아 신규 오픈
핫해 핫해! 인기 테마 상품 다 모았어요!


[모바일 앱 기능 주요 안내]


1) 텐텐+에서 10%할인과 10%적립! 그리고 릴레이팡팡 혜택까지 한번에~!
: 텐텐+와 함께 NEW릴레이팡팡 달성을 이어가세요.

2) 방송 전에 미리 사고 싶을 때도, 방송을 놓쳤을 때도! 편성표에서는 항상 구매가능!
: 방송시간을 기다리지 않아도 편성표에서는 언제든 바로 구매가 가능합니다!

3) 나만을 위한 추천상품을 만나보세요!
: 힘들게 상품을 찾지 않아도, 홈앤쇼핑이 고객님의 취향을 반영한 추천상품을 보여드립니다!

4) 앱에서 바로 질문하세요! 라이브톡
: 사이즈? 구성? 궁금한 점이 있으시면 라이브톡에서 메신저처럼 실시간 소통하실 수 있습니다.


[앱 접근권한 동의 안내]

정보통신망법 제22조의2(접근권한에 대한 동의) 규정 시행에 따라 서비스 이용에
필요한 접근권한을 아래와 같이 안내 드립니다.

[필수적 접근권한]
- 기기정보 및 앱 기록권한 : 앱 서비스 최적화 및 오류 확인, 서비스 분석 및 통계

[선택적 접근권한]
- 전화 발신 및 통화 설정권한 : 앱 서비스 제공 및 최적화
- 사진, 미디어, 파일 접근 권한 : 앱 서비스 제공 및 최적화
- 마이크 접근 권한 : 앱 서비스 제공 및 최적화

안드로이드 6.0 미만 버전의 경우, 접근항목별 개별동의가 불가능하므로 모든 항목에 대해 필수 접근합니다.

※ 홈&쇼핑앱은 안드로이드 OS 버전 4.1 이상에서만 동작됩니다.
원활한 서비스 제공을 위해 가능하시다면 안드로이드 OS 버전 4.1 이상으로 업데이트하시는 것을 권장합니다.

앞으로도 편리한 모바일 쇼핑몰이 되기 위하여 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

홈앤쇼핑 –오직 앱에서만. 10%할인 + 10%적립 3.0.9 Cập nhật

2019-06-29
■ 일부 코드 개선으로 앱 안정성이 향상 되었습니다.

홈&쇼핑은 고객님의 편리하고 안전한 쇼핑을 위해 항상 노력 하겠습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.0.9Yêu cầu cập nhật 홈앤쇼핑 –오직 앱에서만.  10%할인 + 10%적립

Lấy nó trên: Tải 홈앤쇼핑 –오직 앱에서만.  10%할인 + 10%적립 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 홈앤쇼핑 –오직 앱에서만. 10%할인 + 10%적립
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...